Dr. Tomszer Miklós

Dr. Tomszer Miklós
a DUE örökös tiszteletbeli elnöke

1978-79-ben együtt múlattuk Balázs Gézával előfelvételis katonaidőnket Hódmezővásárhelyen. A vele kialakult barátság indított el a rádiószeretet útján.

Életem e szakaszában egészen 1997-ig a rádiós táborok, ezek szervezése, a DUE működtetésével kapcsolatos rám eső teendők, valamint a sokféle DUE-program töltötte be életem nagy részét. Rengeteg élményt, örömteli pillanatot, barátot szereztem. Én magam soha nem voltam újságíró, rádiós, de ennek ellenére végtelenül szeretem a rádiót, a rádiózást. Feleségemmel, Csillával 2000-ben kötöttem össze életemet. 2001-ben megszületett kislányunk: Lelle. Mindennapjaimat az őirántuk érzett szeretet és felelősség irányítja, remélve azt, hogy egyszer Lelle is e baráti közösségbe tartozhat. Büszkén vallom DUE-s múltamat, jelenemet, s remélem, jövőmet is.

1957-ben Szekszárdon születtem. Gyermekkoromban „csak” judo olimpiai bajnok szerettem volna lenni, de az élet mégis úgy hozta, hogy pécsi gyermekévek után – édesapám hivatását követve – Szegeden végeztem a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán (1987). Utána jogi előadóként (Kohászati Gyárépítő Vállalat), és a szakvizsga letétele után (1989) jogtanácsosként dolgoztam (Könnyűipari Szerelő és Építőipari Vállalat, Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség, Budapesti 302. sz. Jogtanácsosi Munkaközösség). 1991 óta vagyok tagja a Budapesti 302. sz. Ügyvédi Irodának (1144 Bp., Szentmihályi u. 24/d), ekkor jegyzett be a Budapesti Ügyvédi Kamara ügyvédnek.

Hiszem azt, hogy minden ügy nagyon fontos, mert az elintézetlen ügyek, a felhalmozódott megoldatlan problémák tönkre tudják tenni az életet.

Munkám során leggyakoribbak a polgári jog, a családi jog és a gazdaság területét érintő ügyek, a különböző szerződések, okiratok megszerkesztése, különböző jogügyletek komplett menedzselése, tényállás-felderítés, tisztázás, pontos jogi helyzetek megítélése, iránymutatás, javaslat a jogi, technikai, gyakorlati megoldásokra, vitás ügyekben egyezségek létrehozása, kérésre jogi ügyekben tanácsadás, jogszabály-ismertetés mind az anyagi jogok, mind az eljárási jogok területéről, gazdasági társaságok társasági szerződéseinek, egyesületek, alapítványok alapító okiratainak és kapcsolódó iratainak az elkészítése, képviselet különböző bíróságok, hatóságok, hivatalok, intézmények előtt.

1989-től 1997-ig voltam a DUE elnöke. Képviseltem az egyesületet a Magyar Rádió Közalapítványában, a Hungária Közalapítványban, és a Magyar Televízió Közalapítványában is. 1996-tól vagyok tagja a Magyar Judo Szövetség Felügyelő Bizottságának, valamint 2000-től a Magyar Judo Szövetség DAN Kollégiuma Vizsgabizottságának. Német nyelvből középfokú nyelvvizsgám van, és judo edzői munkára jogosító képesítést szereztem.