Dr. Balázs Géza

Dr. Balázs Géza
a DUE alelnöke

A Keresztúri úti általános iskolában, magyartanárunk segítségével iskolaújságot alapítottunk (1973). A kőbányai I. László Gimnáziumban már az iskolarádió vezetője lehettem (1974-1978). A rádióért is jó volt oda járni. Innen nőtt ki a DUE.

Persze, ha Szayly József, szintén „lászlós” 1982-ben nem hív meg rádiós táborukba, talán nem így alakul. Az első tábort követte a második, 2010-ben a harmincadik, időközben megszületett, és felserdült a DUE. Egészen más ember lennék, ha nem lett volna meg az egyesület. Ha az a sokféle beállítódás, érdeklődés, értékrend és konfliktus nem gazdagított volna. Mert, ma úgy érzem, hogy gazdagított, ez tett olyanná, amilyen vagyok. Büszke vagyok a dués közösségre, arra, hogy ma már mindenhol vannak tanítványaim, s hogy itt-ott érzem gondolataim továbbgondolását.

Magyar-néprajz-népművelés szakon végeztem az ELTE-n (1984), majd állást kínáltak a Mai Magyar Nyelvi Tanszéken. Néprajzkutató akartam lenni, de nyelvész lettem, úgy, hogy megtartottam antropológiai-néprajzi érdeklődésemet. Az ösztöndíjastól kezdve minden lépcsőfokot bejártam, 2004. július 1-től tanszékvezető professzor vagyok. Több egyetemen tanítottam: Szombathelyen, Egerben, a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen, és 2015-től a Romániában is kineveztek professzornak a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemre.

Ötvennél több könyvet írtam, száznál többet szerkesztettem. Készítettem vagy 1500 tévéműsort (Duna Televízió), a Magyar Rádióban az 1500. adást is meghaladta 25 éves sorozatom, a Tetten ért szavak.

Tudományos érdeklődésemet a mai magyar nyelv és folklór kutatása, az antropológiai nyelvészet, a pragmatika, a szövegtan, a nyelvstratégia, a netnyelvészet kialakítása jellemzi. Számos témának vagyok úttörője (antropológiai nyelvészet, digitális nyelvészet: sms- és internetnyelv, szerves nyelvtudomány). Négy pálinkakönyvemtől számítják egyesek a minőségi magyar pálinkakultúra föllendülését. Előadásokat tartok itthon és külföldön. 2000-ben létrehoztam a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoportot, 2006-ban az ingyenes nyelvi tanácsadást nyújtó Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodát, ezekből nőtt ki 2014-ben a Magyar Nyelvstratégiai Intézet.

A Hemingway Alapítvány Pethő Sándor díjjal tüntetett ki 2004-ben. De kaptam már Gombocz Zoltán-, Európa- és Táncsics Mihály-díjat is. 2009-ben megkaptam a DUE emlékplakettjét is.

2005-től – magam is megdöbbentem – elkezdtem érdeklődni a világ nagy kultúrái iránt. Egy guatemalai maja piramis látványa babonázott meg. Azóta vagy kétszer körbejártam a Földet, régi, letűnt kultúrák, városok nyomában – most jelent meg 450 képet tartalmazó útleírásom: a Körbejárt Föld. A legboldogabbnak a Tisza közepén, egy kenuban érzem magam. Ha rossz a kedvem, mindig erre gondolok. Évek óta DUE-sokat is hívok a Tisza-túrára.